ตำแหน่ง พนักงานช่างทั่วไป (ประจำโรงงานผลิต ลำลูกกาคลอง5)

- จำนวน 10 อัตรา

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

- มีความกระตือรือร้น, ขยันอดทน, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, คิดบวก, ซื่อสัตย์

 

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายสถาปัตยกรรมออกแบบภายใน (ประจำสาขาสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ)

- จำนวน 5 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- จบการศึกษาปวส, ปริญญาตรีทุกสาขา

- มีความกระตือรือร้น, ขยันอดทน, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, คิดบวก, ซื่อสัตย์

- เขียนแบบ/ออกแบบ3D, ถอดแบบผลิตภัณฑ์ได้

 

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายสถาปัตยกรรมออกแบบภายใน (ประจำสาขาขอนแก่น)

- จำนวน 5 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- จบการศึกษาปวส, ปริญญาตรีทุกสาขา

- มีความกระตือรือร้น, ขยันอดทน, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, คิดบวก, ซื่อสัตย์

- เขียนแบบ/ออกแบบ3D, ถอดแบบผลิตภัณฑ์ได้

 

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายขาย (ประจำสาขาสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ)

- จำนวน 5 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- จบการศึกษาปวส, ปริญญาตรีทุกสาขา

- มีความกระตือรือร้น, ขยันอดทน, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, คิดบวก, ซื่อสัตย์

- ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

 

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ประจำสาขาสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ)

- จำนวน 5 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

- มีความกระตือรือร้น, ขยันอดทน, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, คิดบวก, ซื่อสัตย์

- ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

 

ตำแหน่ง พนักงานเขียนแบบระบบ (ประจำสาขาสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ)

- จำนวน 10 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- จบการศึกษาปวส, ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- มีความกระตือรือร้น, ขยันอดทน, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, คิดบวก

- สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD  ได้

- มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานออกแบบระบบไฟฟ้า

 

ตำแหน่ง พนักงานเขียนแบบระบบ (ประจำสาขาขอนแก่น)

- จำนวน 5 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- จบการศึกษาปวส, ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- มีความกระตือรือร้น, ขยันอดทน, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, คิดบวก

- สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD  ได้

- มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานออกแบบระบบไฟฟ้า

 

ตำแหน่ง วิศวกรควบคุมงานโครงการ (ประจำสาขาสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ)

- จำนวน 7 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- มีใบกว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้เรืองเครื่องปรับอากาศจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

  สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความกระตือรือร้น, ขยันอดทน, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, คิดบวก

- หากมีพาหนะเป็นของตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

 

สวัสดิการ...ประกันสังคม, OT, เบี้ยเลี้ยง, ค่าโทรศัพท์, เครื่องแบบพนักงาน, ประกันอุบัติเหตุ, กองทุนทดแทน, กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี, ค่าเดินทาง, โบนัสประจำปี, เที่ยวประจำปีทั้งในและต่างประเทศ, ประกันรถยนต์, ค่าน้ำมัน, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต, ของขวัญ ของเยี่ยมพนักงานป่วยเข้าโรงพยาบาล, เงินของขวัญบุตรแรกคลอด, การฝึกอบรมดูงานทั้งในและต่างประเทศพร้อมเบี้ยเลี้ยงดูงาน

 

สนใจสมัครติดต่อได้ที่

เบอร์โทร : 02 - 736 -1700 ( วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00น. - 18.00น. )

E-mail : best@dr-analyst.com